RVN/ BTC - Binance
Buy: 0.00000709 - 0.00000712
Sell: 0.00000783 - 0.00000792
P/s: Chia vốn ra để vào lệnh tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo.