HOSE:SAB   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
- Biểu đồ tuần: Cản 159000 đã bị phá ==> Phe mua nhập cuộc
- Biểu đồ ngày: Sóng hồi kết thúc bởi mẫu hình vai đầu vai ngược, mua lên mục tiêu 171900
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.