HOSE:SAB   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
Giá đã phá xu hương tăng, hiện tại đang quay về vùng hỗ trợ mạnh 187k - 190kxx, đây là vùng hỗ trợ quan trong nếu ko giữ được có lẽ chúng ta nên chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, giá sẽ quay về lại vùng giá IPO, một điều mà các nhà đầu tư ko hề mong muốn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.