KentDO

SAB - Tăng giá kéo dài, kỳ vọng duy trì xu hướng tăng ngắn hạn

Giá lên
HOSE:SAB   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
Mã cổ phiếu SAB; sàn HOSE; SABECO .
Giá hiện tại 280; KLGD 0.04 triệu CP; Giá trị GD 12.46 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Chúng tôi mô tả vận động hiện tại của SAB là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;thực hiện đưa ra khuyến nghị MUA MẠNH. Chúng tôi ước tính giá mục tiêu quanh 281.9(0.68%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 281.9(0.68%) với trường hợp tích cực và dự kiến giá có thể là 266.5(-4.82%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 231(-17.5%) đối với trường hợp không tích cực.

Thanh khoản
Đối với điều kiện về thanh khoản SAB có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 8.17 tỷ đồng; thanh khoản không thấp so với thị trường chung; hiện tại thanh khoản đang có xu hướng Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Lưu ý nhà đầu tư mức kháng cự gần nhất của SAB là 281.9 ;cũng nên quan tâm mức hỗ trợ gần nhất trong trường hợp thị trường kém tích cực tại mức 266.5 ; mức hỗ trợ mạnh cần quan tâm tại 231 . Một mức giá thấp tương đối theo mô hình nhà đầu tư cũng có thể xem xét mua trở lại quanh 272.71.

Các đánh giá từ Mô hình
Dựa theo mô hình của chúng tôi mới xuất hiện tín hiệu Mua đối với cổ phiếu SAB. Diễn biến vận động giá của cổ phiếu được đánh giá qua các kỳ với xu hướng là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Vùng vận động giá hiện tại của cổ phiếu là An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu SAB duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.

KentDO - Phân tích Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.