MinhAnhhh

SANDUSDT tạo lợi nhuận 174% trong vòng 8 ngày!!

Giá lên
BINANCE:SANDUSDT   SAND / TetherUS
Sandbox là nền tảng thực tế ảo phi tập trung (Decentralized Virtual Reality Platform) được phát triển trên Blockchain của Ethereum.

Theo chỉ báo, H4 Sandusdt lúc 7:00 ngày 25/10 bắt đầu sáng lên tín hiệu thị trường tăng.
(Future carrera bật đèn xanh trên nền xanh + giá mở cửa nằm phía trên Future Carrera)
Nếu tham khảo vào thị trường thì lợi nhuận hiện tại đạt mức 174.80% (chỉ trong 8 ngày)

Chúc các bạn có một ngày vui vẻ~~

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.