BINANCE:SANDUSDT.P   SAND / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Vào Long SAND đi các bác ơi, break và retest quá đẹp luôn rồi Long và đặt SL dưới 2.85$, TP kì vọng vùng fibo 0.5-0.618.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.