BINANCE:SANDUSDT.P   SAND / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Kịch bản chờ bán tại KC
điểm vào lệnh: 4.7118
dừng lỗ: 4.8639
Chốt lời: 3.9862
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.