binancash

Vẫn là SOL và NEAR nếu muốn kiếm tiền

Giá lên
NASDAQ:SAVA   Cassava Sciences, Inc.
Tôi vẫn giữ quan điểm NEAR và SOL, với giá hiện tại thì vào SOL có thể kiếm ít nhất 30$ cho 1 coin, NEAR thì đã tăng cao.

Vậy anh em nào còn tiền cứ vào SOL nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.