truongdaiduy

Giá đường xuống quá làm sao người nông dân sống nổi!

Giá lên
ICEUSA:SB1!   None
Hỡi những trader chân chính, mỗi người góp một lot giúp nông dân cực khổ nào <3
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đụng trend anh em có thể TP1 được rồi, chờ breakout lại tìm cơ hội mua tiếp.

Bình luận