nguyento1210

Phân tích Sugar tháng 11

ICEUS:SBH2022   Sugar No. 11 Futures
vì đang là vùng sideway nên chưa vào lệnh
tiếp tục theo dõi thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.