nguyento1210

Phân tích Sugar tháng 11

ICEUS:SBH2022   SUGAR NO. 11 FUTURES
6 lượt xem
0
vì đang là vùng sideway nên chưa vào lệnh
tiếp tục theo dõi thị trường