nguyento1210

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
52 % hàng hóa 36 % forex 12 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPUSD 16% | 4 XAUUSDZ2021 16% | 4 XAUUSD 8% | 2 NGF2022 8% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
Lần xem cuối Việt Nam
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư