nguyento1210

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
52 % hàng hóa 36 % forex 12 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPUSD 16% | 4 XAUUSDZ2021 16% | 4 XAUUSD 8% | 2 NGF2022 8% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
0
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư