bactest_178

09.03.21 - Đường tháng 5/21 - SBK2021

ICEUS:SBK2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
* Phiên ngày 08/03, hợp đồng Đường Tháng 5/2021 (SBEK21) đóng cửa tại 16.20, giảm 1.22% so với phiên trước đó.
* Biểu đồ Ngày: Sau khi phản ứng với khu vực 15.80 - 16.10, giá đã tăng lên trở lại, và đóng cửa với cây nến xanh trong phiên thứ 6.
* Biểu đồ H4: Giá giảm trong cả phiên và đang đến khu vực hỗ trợ ngắn hạn. Chúng tôi kỳ vọng các nhà đầu tư có thể mua vào tại khu vực 16.20 - 16.25.