bactest_178

26.02.21 - Đường tháng 5/21 - SBK2021

ICEUS:SBK2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
* Phiên ngày 26/02, hợp đồng Đường Tháng 5/2021 (SBEK21) có phiên giảm điểm. Kết phiên, giá đóng cửa tại 16.48 giảm (-2.14%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó.
* Biểu đồ Ngày: Giá có phản ứng mạnh sau khi giá Đường tiến đến vùng 17.50 và đang có xu hướng điều chỉnh. Chúng tôi kì vọng giá sẽ điều chỉnh về 15.80 - 16.20 trước khi quay trở lại.
* Biểu đồ H4: Giá hầu như giảm trong cả phiên và đang tiến đến vùng hỗ trợ 15.80 - 16.20.