bactest_178

24.02.21 - Đường tháng 5/21 - SBK2021

ICEUS:SBK2021   SUGAR NO. 11 FUTURES
* Kết thúc phiên ngày thứ 3, 23/02, hợp đồng Đường Tháng 5/2021 (SBEK21) đóng cửa tại mức 17. 01 ct (giảm 2.47% so với ngày trước đó).
* Khung giờ Daily: Đường tháng 5/2021 đang trong giai đoạn xu hướng lên mạnh sau khi giá vượt qua đỉnh cũ tại vùng 16.13 ct
* Khung giờ H4: giá giảm nhẹ trong cả phiên, tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng giá có thể điều chỉnh đến vùng $16.00 - $16. 40 để tìm hỗ trợ trước khi quay trở lại xu hướng tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.