Da_Vinci

SBT: Theo dõi, có thể tăng ngắn hạn nhưng tiềm ẩn rủi ro

HOSE:SBT   CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
Cổ phiếu SBT của công ty cổ phần Thành công - Biên hòa vừa trải qua một nhịp điều chỉnh giảm giá rất mạnh. Cụ thể, giá bắt đầu xu thế giảm kể từ cuối tháng 7/2017 đến nay với mức giảm 67%. Tuy nhiên, tuần vừa qua, giá đã tăng mạnh khi tăng tới hơn 11%. Đồng thời, giá vượt qua kháng cự ngắn hạn là 16. Nhưng giá sẽ phải chinh phục tiếp vùng kháng cự 16.5-17. Và nếu điều này xảy ra, giá có thể sẽ hướng đến vùng kháng cự cao hơn là 19.5-20. Tuy nhiên, có thể thấy là xu thế tăng dài hạn đang chưa ủng hộ với SBT . Đồng thời, thị trường chung vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro khi chưa thực sự xác nhận xu thế tăng trở lại. Có thể trong ngắn hạn, SBT sẽ có nhịp tăng và điều này sẽ đáng tin cậy hơn khi giá vượt qua kháng cự 17 trong các phiên tới. Điểm mua nếu có của SBT sẽ được khuyến nghị chi tiết trong báo cáo phân tích của Davinci.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.