nguyendbach

SBT - Vòng mới

Giá lên
NASDAQ:SBT   Sterling Bancorp, Inc
SBT rõ ràng có dao động trong một vùng giá.
Đã có tín hiệu đảo chiều.
Chấm SAR và các chỉ báo khác như CCI , Stoch đều đã cho tín hiệu tốt.
Vùng: 19 -21
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.