BITTREX:SCBTC   Siacoin / Bitcoin
Mua ở đường đường màu xanh và xem xét mua 1 phần ở giá quay lại hiện tại
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Target thứ nhất đã đạt
Bình luận: Done 1, xuống 2