HOSE:SCR   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
292 lượt xem
0
SCR tăng trường không vững - HIện tại khối lượng giao dịch giảm mạnh
- Phương án 1 : 30 tháng 06 tăng và kháng cự tại 11.000
- Phương án 2 : 01 tháng 07 tăng khi tích lũy lại tại vùng giá 10.000 vnđ và 11.000 vnđ
Do kết quả kinh doanh của công ty chưa rõ ràng, cần nhìn vào kết quả kính doanh .