HOSE:SCR   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
SCR tăng trường không vững - HIện tại khối lượng giao dịch giảm mạnh
- Phương án 1 : 30 tháng 06 tăng và kháng cự tại 11.000
- Phương án 2 : 01 tháng 07 tăng khi tích lũy lại tại vùng giá 10.000 vnđ và 11.000 vnđ
Do kết quả kinh doanh của công ty chưa rõ ràng, cần nhìn vào kết quả kính doanh .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.