DuesMarket

Đứng ngoài thị trường và chờ đợi

HOSE:SCS   CTCP DV HANG HOA SAI GON
533 lượt xem
3
SCS đã lập đáy và đã chạm mức kháng cự để điều chỉnh hình thành mô hình 2 đáy trong thời gian tới

Bình luận