mrhenry

SFPUSDT hàng xịn anh em gom dần

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:SFPUSDT   SFP / TetherUS
- SFP đang ở vùng tích lũy anh em mua dần
- Cư vùng 2.5-2,75 múc tẹt
- STL dưới 2.35
TG như hình nhé anh em.
Con này an toàn anh em có thể hold lâu dài
Đây là không phải là lời khuyên!
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Quả này có râu nến cắn STL anh em nhé. Tạm dừng để nghe ngóng thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.