URIFX

SGDHKD => Bán correction

Giá xuống
OANDA:SGDHKD   SGD/HKD
Bán theo mô hình giá cuối trend. Khả năng pullback cao.
Bình luận: "Bung" hay không thì nói một lời! Nhầy hoài khó chịu quá.
Bình luận: >