LMT911

SHB đánh giá xu hướng tiếp

HNX:SHB   None
180 lượt xem
0
Hiện tại có dòng tiền có tín hiệu rút ra khỏi dòng Ngân hàng.

Đánh giá SHB sẽ cần tích lũy trước khi tăng trở lại !