binancash

SHB năm 2021 dậm chân tại chỗ và hiện nay đang có biến đổi

Giá lên
HOSE:SHB   NH TMCP SAI GON-HA NOI
Tôi đã theo dõi các mã ngân hàng thì SHB thấp nhất 20K, VCB cao nhất có lúc hơn 100K và tôi thấy các điểm sau:
  • SHB có 1 năm không có nhiều biến động
  • Nằm ở mức thấp nhất trong lĩnh vực bank
  • SHB vừa rồi có những thay đổi tốt

Từ nhận định trên cho thấy SHB nên đầu tư. Vậy mức giá và mục tiêu thế nào?
  • Về mức giá thì tầm 20K là mua được vì đây là mức giá ổn định ít biến đổi
  • Mục tiêu có thể 25K là bán được

Trên đây là ý kiến chủ quan, anh em có thể xem xét theo dõi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.