FXNHANQUA

Cổ phiếu SHB

HNX:SHB   None
535 lượt xem
2
- Cổ phiếu SHB đang trong vùng tích lũy.

=> Nhiều khả năng giá phải hồi xa hơn để lấy lực break out 16.9.

- Chúng ta có thẻ mua vào cổ phiếu ở những phiên điều chỉnh của thị trường.

- Tránh dùng margin khi DCA giá. Phân bổ vốn là giải pháp tại thời điểm hiện tại.

Cảm ơn,