Annhan365

Kịch bản đẹp cho SHIB

BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
42 lượt xem
0
Kịch bản đẹp cho SHIB cho thời gian ngắn tới. Liên tục những tin tốt đến với SHIB + Mô hình kỹ thuật tích lũy với VOL giảm+ giá giảm... , sớm xuất hiện điểm Pivot và bật mạnh. Mất 1 số 0 nhé AE.
Nhận định cá nhân, khuyến nghị mua vào giá này.