binancash

Đây là lý do vì sao ta hay bị chết

Đào tạo
BINANCE:SHIBUSDT   SHIB / TetherUS
Để tránh bị đu đỉnh, các ace cần phải tránh các mã Penny alert khi nó lên trên 20% càng xa càng tốt. Vì thường đó là những mã pump và Dump. Nếu mua phải set stop loss liền, vì sau đó nó sẽ về lại lòng đất.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.