F186

Cổ phiếu SHS mục tiêu bao nhiêu?

Giá lên
HNX:SHS   SAIGON-HANOI SECUR
Hiện tại nhóm cổ phiếu chứng khoán bắt đầu có sự hấp dẫn trở lại sau hơn 2 tuần điều chỉnh giảm. Hiện tại cổ phiếu SHS đang có mẫu hình ủng hộ tiến đến mục tiêu 60.000 - 62.000