trongvinh0403

SHS Chạy Theo Dòng Chứng

Giá lên
HNX:SHS   SAIGON-HANOI SECUR
Tầm này thì chỉ có chúa mới cản được 🤣

Chờ mãi nay mới dám gáy, cụ tổ độ cho shs chạy một mạch đi cho em vui vẻ