binancash

Để hiểu được Future Market nên tham khảo cái này

Đào tạo
OTC:SIGL   Signal Advance, Inc.
Thị trường giao chậm (Futures market)
Khái niệm
Thị trường giao chậm hay thị trường kì hạn trong tiếng Anh có một số cách gọi là Futures market hay forward market.
Thị trường giao chậm là thị trường mua bán hàng hóa, nguyên liệu (cà phê, chè, lúa, mì, thịt, v.v...) và các công cụ tài chính (ngoại tệ, cổ phiếu, v.v...) với điều kiện người bán giao hàng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, khác với thị trường giao ngay là thị trường trong đó hàng hóa được giao ngay lập tức.
Các nội dung về thị trường giao chậm
Mục tiêu của người tham gia vào thị trường giao chậm hay kì hạn là để tự bảo vệ chống lại những rủi ro và tính bất định do sự biến động quá mạnh của giá cả gây ra cho hoạt động buôn bán của họ.
Các nhà buôn giảm thiểu tính bất định về giá cả tương lai bằng cách mua hoặc bán theo các hợp đồng giao chậm - tức hợp đồng hứa sẽ bán hoặc mua một loại hàng hóa hoặc công cụ tài chính vào một thời điểm xác định trong tương lai với giá được thỏa thuận ngay từ khi kí hợp đồng.
Nếu trên thị trường giao ngay hàng hóa thực sự được trao tay, thì trên thị trường giao chậm, chỉ có các hợp đồng được mua và bán. Nhà buôn có thể kí hợp đồng nhất trí sẽ cung cấp một loại hàng với giá thỏa thuận (nhận bán - take a short position) hoặc nhất trí nhận hàng và thanh toán giá thỏa thuận (nhận mua - take a long position).
Các nhà sản xuất có thể kí hợp đồng bán hàng với giá nhất định tại thời điểm nào đó trong tương lai nhằm tự bảo vệ mình chống lại rủi ro do những biến động bất lợi về giá cả gây ra.
Nằm giữa người mua và người sản xuất sử dụng hợp đồng giao chậm với tư cách công cụ tự vệ (hedging) để giảm thiểu rủi ro là các nhà buôn và đầu cơ, những người muốn mua và bán các hợp đồng kì hạn với kì vọng thu được lợi nhuận trời cho từ việc chấp nhận rủi ro do những biến động tương lai của giá cả.
Nhiều hợp đồng giao chậm có dạng hợp đồng quyền chọn và được sử dụng để tự vệ chống lại tính bất định của giá cả tương lai. Hợp đồng quyền chọn cho phép người tham gia hợp đồng quyền chọn mua hoặc bán một hàng hóa hoặc công cụ tài chính với giá thỏa thuận vào một khoảng thời gian xác định trong tương lai. Một khi đã mua hợp đồng quyền chọn, người mua có thể ra lệnh thực hiện hợp đồng bất kì lúc nào.
(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.