XTBVietnam

Biểu đồ kỹ thuật - SILVER (26.02.2021)

TVC:SILVER   CFDs SILVER (US$/OZ)
Bạc đã phục hồi khá tốt trong đợt bán tháo vàng gần đây nhất được kích hoạt sau khi lợi suất tăng. Trong khi vàng giao dịch thấp hơn suốt tháng Hai, bạc đã cố gắng tăng và một lần nữa kiểm tra mức kháng cự $28.00. Tuy nhiên, giá đã không thể vượt lên trên và bạc bắt đầu lao dốc theo vàng. Tuy lợi suất trái phiếu có mối tương quan nghịch với vàng, mối tương quan với bạc lại không quá mạnh. Trên thực tế, cho đến nay bạc vẫn phớt lờ việc lợi suất tăng.

Từ quan điểm kỹ thuật, có thể thấy rằng hỗ trợ gần nhất để theo dõi có thể được tìm thấy ở mức $26.15 - giới hạn dưới của cấu trúc Overbalance, mức thấp cục bộ gần đây và đường xu hướng tăng. Cho đến khi sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ này xảy ra, đợt thoái lui đang diễn ra có thể được coi là một đợt điều chỉnh.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.