BINANCE:SKLUSDT   SKL / TetherUS
SKL đang đi trong một tam giác vuông củng cố xu hướng thường thì tới cuối tam giác giá sẽ phá đi lên. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp phá xuống nhưng ko nhiều.
Chúng ta có thể canh hai vùng mua :
1) là khi phá Breakuot cạnh trên tại vùng 0.13$
2) là khi giá về giáp cạnh dưới của tam giác quanh vùng 0.11$
Cắt lỗ khi giá đóng dưới 0.10$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.