BINANCE:SKLUSDTPERP   SKL / TetherUS PERPETUAL FUTURES
RSI phân kỳ:
- Giá đỉnh cũ thấp hơn đỉnh mới
- RSI 14 D1 đỉnh cũ thấp hơn đỉnh mới