Deptraikhoaito

Mày chết cho rồi đi con coin rác SLP

BINANCE:SLPUSDT   SLP / TetherUS
Đừng bao giờ bỏ tiền vào cục rác này SLP , con mẹ nó coin như con cặc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.