King_Jacky

SLP - Trendline và TBT

BINANCE:SLPUSDT   SLP / TetherUS
Xu hướng dài hạn, trung hạn đang giảm
Xu hướng đánh ngắn hạn trong ngày
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.