HOSE:SMC   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
SMC phá vỡ mọi đỉnh

Nhận Định Của Cá Nhân, Không Khuyến Nghị Mua Bán!

Hãy Tự Chịu Trách Nhiệm Với Tiền Của Mình!

Xem công cụ mình dùng cùng các chỉ báo như bên dưới

- TradingV: bit.ly/3dn0iyq (Mình dùng bản Pro)
- Nhiều thứ hay ho ở đây: t.me/tinhieumuaban

Chỉ báo sử dụng:
- Extreme Volume
- VSA Spread
- TUX EMA Scalper
- RSI

Ngoài ra, hãy chia sẻ cổ phiếu bạn thấy tiềm năng theo ý kiến của riêng bạn vào commnent bên dưới nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.