VuDucThanhLong

SNGLS/BTC Kỳ vọng lợi nhuận lên đến 161%

Giá lên
BINANCE:SNGLSBTC   SingularDTV / Bitcoin
186 lượt xem
3
Ep: Under 400
Tp1: 864
Tp2: 999
Stoploss: 5% under EP
Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/

Bình luận

Cám ơn bạn
Phản hồi