NguoiHuongDanDauTu

Chơi nốt altcoin đợt cuối

BINANCE:SNGLSBTC   SingularDTV / Bitcoin
Với tín hiệu Phân kỳ tăng giá khung H4 và gặp được vùng hỗ trợ tại đây, bạn có thể mua vào Mã SNGLS/ BTC ở mốc 0,00000079-80-81, chốt trong các mốc giá 0,00000090-96. theo dõi kênh mình để nhận được nhiều kèo hơn nhé

Bình luận