GameonVentures

SNM, H4, Sóng chậm, chờ hiệu chỉnh

BINANCE:SNMBTC   SONM / Bitcoin
Sóng SNM gần như đang đi chậm nhất sàn Binance, cùng chờ các vùng sóng hiệu chỉnh để mua vào