Chauvd

SNT chart H4 Long

BINANCE:SNTBTC   Status / Bitcoin
-SNT đã đi về đến cuối xu hướng giảm chính, trong tầm 24h giờ tới nếu xuất hiện nến đảo chiuf tăng, chúng ta có thể xác nhận đến lúc phải hold một ít.
Khi đó Taget chúng ta có thể chốt tại 658 và 720 Sat.
theo dõi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.