Phamdong1969

SNX/USDT đang dao động trong tam giác mở rộng

Giá lên
BINANCE:SNXUSDT   SNX / TetherUS
SNX đang dao dịch trong một tam giác mở rộng.
Nếu giá phá cạnh trên của tam giác thì sẽ chinh phục mức 28$
Nếu không phá cạnh trên thì sẽ quay xuống cạnh dưới ở khu vực 10$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.