Thang_HT

Phân tích sóng SOL/BTC, đã hoàn thành xong 5 sóng elliott

BINANCE:SOLBTC   SOL / Bitcoin
SOL/ BTC đã hoàn thành xong 5 sóng elliott
Để SOL/ BTC đi 9 sóng thì khả năng khó xảy ra, vì vậy quan điểm của m là SOL/ BTC đi hết chu kỳ tăng
Vị trí giá hiện tại có khả năng sẽ điều chỉnh lại đỉnh cũ hoặc giảm từ đây luôn
SOL/USDT cũng đang vào sóng 5 vì vậy nên mọi người cân nhắc chốt lời nhé
Thân ái./.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.