Thang_HT

Phân tích sóng SOL/BTC, đã hoàn thành xong 5 sóng elliott

BINANCE:SOLBTC   SOL / Bitcoin
SOL/ BTC đã hoàn thành xong 5 sóng elliott
Để SOL/ BTC đi 9 sóng thì khả năng khó xảy ra, vì vậy quan điểm của m là SOL/ BTC đi hết chu kỳ tăng
Vị trí giá hiện tại có khả năng sẽ điều chỉnh lại đỉnh cũ hoặc giảm từ đây luôn
SOL/USDT cũng đang vào sóng 5 vì vậy nên mọi người cân nhắc chốt lời nhé
Thân ái./.