hoaiphong

SOL/USDT (Solana) - Xuất hiện điều chỉnh đáng kể

Giá xuống
hoaiphong Mod Cập nhật   
Xem xét trên 2 khung ngắn và dài, đều cho thấy dữ liệu về 1 đợt giảm đáng kể của Sol. Chưa kết luận được đây là đảo chiều dài hạn chưa, nhưng sự sụt giảm này có tỉ lệ xảy ra cao và mức giảm cũng khá lớn. Chi tiết đã được diễn giải trên đồ thị. H.P sẽ cập nhật ideas trong tình huống cần điều chỉnh kế hoạch.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá bắt đầu giảm, có thể đặt Stop loss ở mức giá 80 hoặc entry:
Giao dịch được đóng thủ công:
Bulll market còn quá mạnh, đóng lệnh thủ công

dautu.io - Thông tin tài chính nhanh và chất lượng. Chỉ cập nhật nội dung chuyên sâu, có kiểm chứng, chất lượng cao.