ngochoangcoin

Short SOL/USDT

Giá xuống
ngochoangcoin Cập nhật   
BINANCE:SOLUSDT.P   SOL / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Short SOL/USDT
Entry: 21.279
STL: 21.736
TP: 19.345
R:R=1:4
Giao dịch đang hoạt động:
Chỉnh STL: 21.54 nhé anh em.
Kèo này hiện tại rủi ro cao vì Sol vẫn còn khỏe, khả năng tìm săn thanh khoản ở những vùng trên nên mình rời STL xuống để giảm rủi ro cho anh em.
Giao dịch đang hoạt động:
Update TP1: 20.58
R:R=1:2.45
Chốt 1 nửa tại TP1, nâng STL lên Entry đợi đạt TP2: 19.345
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Hit STL 21.54 (-1.23%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.