binancash

Rất lâu SOL mới giảm sâu đến vậy

Đào tạo
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
SOL luôn giao động trên mức 120 và hiện tại đã giảm còn tầm 90.

Tôi đã thử các indicator sau cho 1h

1. Supper Trend đã báo BUY
2. Price vượt qua EMA5
3. EMA5 crossing up EMA10

Trước đó đã thoả mãn BUY 1 lần và giờ là 1 lần khác.

Trên đây là chia sẽ cách thiết lập chỉ số trading ngắn hạn vì có thể còn đợt xuống tới 60$.


Anh em có thể tham khảo để hiểu thêm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.