vytran111199

SOL đang quay trở lại vùng mua tốt

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Với mô hình giá 1-2-3, SOL đã có thể tiệm cận 220$. Sau đợt điều chỉnh nhẹ, SOL đang quay trở lại back test vùng kháng cự cũ, giờ đã trở thành hỗ trợ mới. Có thể mua vào SOL lúc này.