MinhAnhhh

SOLUSDT - Tháng 9 Solana lại nhận được nhiều vốn người tiêu dùng

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Người dùng Allbridge yêu thích Solana, như đã thấy từ nhiều lần chuyển nhượng, số liệu thống kê liên quan cho thấy tổng tài sản của Solana tiếp tục tăng trong suốt tháng 9.

Từ biểu đồ D1 của chỉ báo Future Carrera, Từ khi xuất hiện tín hiệu xanh, nếu mở vị thế Long và đợi chỉ báo chuyển màu mới đóng lệnh thì vẫn giữ được lợi nhuận là 179,04 %. Điều cần làm bây giờ là đợt tín hiệu tiếp theo! 😊

Chúc các bạn có một ngày giao dịch Thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.