Dc717

Backtest SOL 22/1/2014

BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Backtest Solana
View top down
từ Khung tuần, ngày, 4h để mà có tính tổng quát trước khi trade m15


Để xác định cái vùng trade có lợi nhuận cao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.