vytran111199

Solana xuất hiện mô hình tăng giá

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
SOL sau giai đoạn điều chỉnh đã hình thành mô hình giá 1-2-3. Đây là một mẫu hình hồi phục đảo chiều xu hướng. Với việc tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước tức đáy số 3 cao hơn đáy số 1. Từ đó tạo thành nền giá vững chắc thúc đẩy SOL tiến lên các vùng giá cao hơn.

Tùy nhiên, mẫu hình này chưa được xác nhận, tín hiệu mua vào sẽ xuất hiện khi giá phá đỉnh số 2, đây mới chính là giai đoạn thích hợp để mua vào, hiện tại thì chưa.