gucci61

SOLUSDT - Kịch bản mua lên theo KEY LV

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
SOLUSDT - Kịch bản mua lên theo KEY LV
14:45, thứ 4, ngày 22/06/2022
Giá đã chạm Key lv của H1 và đang hồi lên, ở khung m5-m15 thì giá đang có xu hướng là giảm còn H1 xu hướng là tăng.
Vậy muốn đánh thuận xu hướng thì cần phải để giá phá qua key lv của m5 sau đó chúng ta long lên🧏🏻‍♀️

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.