Mr_Gau

Nice opportunity to buy SOL before pump

BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
SOL vẫn trong xu hướng UP trend. Cú dump vừa rồi chỉ là 1 cú điều chỉnh mà thôi. Kết thúc sóng hồi là cơ hội để mua vào.
Có 2 mức để chốt lợi nhuận theo mong muốn.
Chúc may mắn!
SOL is still in the UP trend. The last dump was just a correction. The end of the retracement is an opportunity to buy.
There are 2 levels to lock in the desired profit.
Good luck!
Bình luận: Buy at price 138 - 142
Bình luận: Bây giờ hoặc là lỡ kèo 158 - 160 :)
Giao dịch đang hoạt động: Bắt đáy 138.0 thì lại đẹp quá :))
Giao dịch đang hoạt động: